Inspiratie Forum


Reflectieve intervisie bijeenkomsten

In het klassieke Rome was het Forum de marktplaats waar een of meer deskundigen bijeenkwamen om met elkaar over bepaalde onderwerpen in discussie te gaan. Dat is ook het uitgangspunt van het Inspiratie Forum.                                                                                                      

Zoek je inspiratie, collegiale feedback, welgemeende kritiek, oplossingen voor je dilemma’s, nieuwe ideeën, redenen om los te laten of juist door te zetten, carrièremogelijkheden, samenwerking, een praatpaal, beweging?

Kortom de mogelijkheid om met collega’s uit een andere branche in een soortgelijke situatie en functie van gedachte te wisselen, elkaar te stimuleren buiten de gebaande paden te gaan, met elkaar te zoeken naar oplossingen voor jóúw dilemma’s?

Binnenkort start een nieuwe groep waarin mensen uit verschillende bedrijven bij elkaar komen om te leren van elkaars oplossingen, elkaar te inspireren, elkaar te helpen blokkades te zien, en elkaar te stimuleren om te groeien als mens en als manager. Elke groep wordt begeleid door een coach die zelf ook management ervaring heeft.

Doelgroep Deze bijeenkomsten zijn zeer geschikt voor lijnmanagers in midden en hoger kader. De groep bestaat uit 5 of 6 mensen. Er wordt veel aandacht besteed aan het matchen van de juiste leden van elke groep. Iedereen moet zich veilig voelen om datgene te bespreken dat hem of haar na aan het hart ligt, zonder daar op afgerekend te worden.

Bijeenkomsten zijn tweemaal per jaar op een rustige plek ergens in een landelijke omgeving. Een wandeling, lekker eten en drinken, een brief aan jezelf, zijn onderdelen van elke bijeenkomst. De eerste bijeenkomst staat vooral in het teken van elkaar leren kennen. Daarna wordt elke bijeenkomst met één van de leden voorbereid en worden de andere leden geïnspireerd om op dit thema te reflecteren, vooruitlopend op de komende gezamelijke bijeenkomst.

Kies wat het beste bij je past; één hele dag van 10.00 tot 18.00 uur of een 24-uurs bijeenkomst van 16.00 uur tot 16.00 uur, inclusief overnachting en diner. 

Kosten zijn afhanklijk van de gekozen vorm en de gewenste luxe van de verblijfslocatie.