Producten


Coaching op Persoonlijke Ontwikkeling kan heel instrumenteel gebeuren met tests en oefeningen, maar ook heel spiritueel, met een zoektocht naar wat je ten diepste raakt. Of je nu wilt ‘sparren’ met een coach met managementervaring of bepaalde doelen van de organisatie wilt verwezenlijken, Management Coaching is altijd een traject waarbij de doelen van organisatie en individu gematched worden. Aanvullend kan deelname aan een Inspiratie Forum een grote toegevoegde waarde hebben. Dit zijn reflectieve intervisie bijeenkomsten, waarbij deelnemers uitgenodigd worden elkaar met welgemeende kritiek en feedback te helpen om te groeien als mens en manager.

Veel medewerkers voelen zich overvraagt in hun organisatie. Met Trajecten voor Burnout en Stresshantering  leren medewerkers effectiever omgaan met de eisen die een moderne organisatie aan hen stelt. Met Voice Dialogue  kun je verschillende deelaspecten in je leven onderzoeken en daarmee als een bewuster mens leven. Focussen  is een proces van aandachtig en heel precies kijken naar ‘iets’ dat zich aandient in je leven.