Focussen


Focussen is een proces van aandachtig en heel precies kijken naar ‘iets’ dat zich aandient in je leven. Dat ‘iets’ kan een gebeurtenis zijn, maar ook een nog heel vage gewaarwording in ons lijf. Door daar bij stil te staan en te kijken naar wat dat ‘iets’ te vertellen heeft, kom je tot verrassende ontdekkingen en een dieper inzicht in jezelf. Focussen wordt sinds de zestiger jaren internationaal ontwikkeld door Eugene Gendlin, een Amerikaanse hoogleraar in de psychologie en filosofie.

Hoe werkt het?

De focusbegeleider helpt je  tot rust  te komen en te ‘landen’. Als er een onderwerp is in je leven dat je bezighoudt en waar je naar wilt kijken, dan nemen we dat onderwerp ‘mee naar binnen’. De focusbegeleider geeft suggesties om jouw aandacht te richten en jij geeft hardop terug wat er gebeurt of niet gebeurt van binnen. Als het niet past of je snapt het niet, zeg dat dan.

Het focussen helpt je beter waar te nemen wat je voelt. Tijdens het focussen ben je volledig bij bewustzijn en kun je op elk moment het proces stoppen. De begeleider helpt je ‘naar binnen’ te gaan, zodat er een vorm van aandachtsconcentratie ontstaat op het gebied van keel, borst en buik.

Waarom gebruik ik deze methode?

Ik was al een tijd werkzaam als coach om mensen te begeleiden met vraagstukken, ontwikkeltrajecten of conflicten die zich aandienden in het dagelijkse leven of in de werksituatie. In mijn opleiding tot coach had ik al kennisgemaakt met diverse methoden en systemen, maar ik was op zoek naar iets wat diepere lagen zou raken. Toen ik kennismaakte met het focussen, wist ik dat dit voor mij een uitstekende manier was om beter contact te maken met mijn gevoelens. Het heeft mij geholpen om thema’s in mijn leven aan te pakken die ik jarenlang effectief had weten te verstoppen in mijzelf. Ik bied deze methode ook graag aan mijn cliënten aan. Ik ben sinds 2006 gecertificeerd Practioner Focusing.

Focussen leren?

Voor Focusconsulten:  Mayke Merten

Opleiding: workshop kennismaken met Focussen

Sentir Focuspraktijk

Ybron