Voice Dialogue


[slideshow_deploy id=’327′]

Maak kennis met jouw zware jongens:

Onderzoek in een consult van 3 uur wat de belangrijkste “ikken” of “zelven” in jouw leven zijn. Wordt je bewust van de herhalende patronen of de interne gevechten die jouw “zelven” voeren. Leer op een bewuste manier om te gaan met de dilemma’s van die verschillende zware jongens.

Wij ervaren allemaal verschillende deelaspecten  of “zelven”in onszelf; b.v. de perfectionist, de zorgzame, de gekwetste. Met sommige deelaspecten identificeren we onszelf, andere ontkennen we. Daardoor kunnen disbalans en blinde vlekken ontstaan. Door deze deelaspecten te onderzoeken en ermee in contact te komen, kunnen we als een bewuster mens leven. Voice Dialogue wordt sinds de zeventiger jaren internationaal ontwikkeld door Hal en Sidra Stone; psychologen uit Amerika.

Hoe werkt het?

De coach gaat in gesprek met deze “zelven” en laat je een stoel of plaats opschuiven om een duidelijk onderscheid te gaan zien tussen jezelf als bewust ego en de betreffende “zelf”. De “zelf” kiest meestal een naam of een aanduiding, b.v. ‘strenge vader’ of ‘perfectionist’. Het gebruiken van die naam is belangrijk omdat ze allemaal de neiging hebben het over ‘ik’ te hebben.

Waarom gebruik ik deze methode?

Nog voordat ik coach was, maakte ik kennis met deze methode en was ik onder de indruk van de mogelijkheid om deze toe te passen. Zonder analyse of diepe gesprekken, nemen de “zelven” het recht in eigen hand en geven een inkijkje in wat zij vinden en hoe zij handelen. Waar we als persoon vaak moeite hebben onze vooringenomenheid op te biechten, hebben de “zelven” er geen probleem mee zich luid en duidelijk uit te spreken. Voor de meeste mensen is het geen enkel probleem om zich makkelijk in te leven in hun primaire “zelven”. Op die manier kan redelijk eenvoudig een beeld gekregen worden van de belangrijkste primaire “zelven” die je dagelijkse leven beheersen. En dat terwijl jij altijd dacht zelf aan het roer te staan. Sinds 2011 ben ik Practioner Voice Dialogue.