Profiel


Mijn opleidingen waren op het gebied van kunst,SONY DSC bouwkunde, management en coaching. Ik heb lang gewerkt als manager, in lijn- project- en procesmanagement. Deze zeer diverse achtergrond zet ik graag productief in als coach in de begeleiding van mijn cliënten.

Omdat mensen uniek zijn, geloof ik niet in het toepassen van één en dezelfde methode voor iedereen. Daarom heb ik een breed repertoire van methoden. Uit de vraagstelling van mijn cliënten komt vanzelf de juiste aanpak naar voren.

Klanten geven me terug dat ze verrast worden door mijn aanpak. Soms worden ze diep geraakt door wat ze ontdekken over zichzelf. Daardoor openen ze zich voor verdere ontwikkeling. Ze realiseren zich dat om te leren opstaan, je eerst moet zijn gevallen. Hoe vervelend de aanleiding ook kan zijn, jezelf verder ontwikkelen geeft enorme voldoening en is bijna altijd leuk om te doen. Als de zon weer gaat schijnen, lukt vrijwel alles. Mijn klanten hebben het over de sfeer die ik weet te creëren: een rustige, persoonlijke sfeer die ruimte biedt om vertrouwelijk te zijn.